vanicek
Škola šermu

Historický, scénický, filmový, kontaktní a sportovní šerm. Bitvy, bitky, kaskadérské akce, pády. Evropská bojová umění.

Kontaktní šerm

Jde o relativně mladé odvětví šermu, které je rozvíjeno na profesionální úrovni teprve poslední desetiletí. Nejedná se o současný sportovní šerm, ale ani o historicky věrohodný šerm. Jde o jakousi kombinaci sportovního a historického šermu, kde základem jsou zbraně odpovídající více historii a tím pádem se mění i způsob šermu. V důsledku se šerm více blíží historické skutečnosti. Právě pro používání zbraní, které více odpovídají historii, tedy jsou výrazně masivnější než současné sportovní, je nutná větší ochrana šermíře. Tento způsob šermu je čím dál více populárnější.

Naše škola se věnuje především šermu šavlí. Jde o zbraň, jejíž vývoj a průběh zasáhl velkou část historie šermu a navíc se dochovaly velmi kvalitní podklady pro její dnešní znovuoživení ve stejné podobě jako tomu bylo nejpozději za první republiky.

Věnujeme se tedy těmto zbraním:

  • Šavle
  • Kord (rapír) + dýka (brochero)
  • Meč + štít
  • Jedenapůlruční meč

Mimo tyto zbraně rozvíjíme i další kombinace a  zbraně.